Thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đăng bởi Văn Mạnh

06/11/2021 15:42

Thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.

  Nhằm mục đích hỗ trợ cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên của hợp tác xã vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2008, thành phố Hà Nội đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đến nay, Quỹ thực hiện hỗ trợ vay trên 4.000 dự án với với tổng dư nợ cho vay là 1.043,8 tỷ đồng.

  dan-hoai-5503-1621502108-860x0-1640075710.jpg
  HTX Đan Hoài (Đan Phượng - Hà Nội)

  Riêng trong năm 2021, Quỹ đã hỗ trợ cho vay được 350 dự án với tổng dư nợ cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Hàng năm, thành phố đều bố trí ngân sách giao Liên minh Hợp tác xã thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ thành lập hợp tác xã. Từ năm 2003 - 2020, thành phố đã hỗ trợ thành lập mới 405 hợp tác xã và 5 liên hiệp hợp tác xã với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 6,7 tỷ đồng.

  HTX3

  Sản xuất rau sạch ở HTX Sông Hồng.

  Ông Nguyễn Văn Chí, Chi Cục trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Từ năm 2003, đặc biệt từ khi có Luật Hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã đã củng cố lại tổ chức bộ máy quản lý; Thành viên tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Cùng với đó, năng lực, trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã và tay nghề của người lao động được cải thiện, dần đáp ứng được các yêu cầu phát triển của hợp tác xã.

  “Các hợp tác xã đã tự hạch toán và chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh, chủ động xây dựng phương án sản xuất, bảo đảm về số lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt, một số hợp tác xã đã đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, VietGAP, sử dụng công nghệ sản xuất chế biến thân thiện với môi trường.

  Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả, xây dựng được các mô hình đem lại giá trị kinh tế cao, không những đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) mà còn giúp tăng thu nhập cho thành viên, người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững và ổn định chính trị, an sinh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương”, ông Nguyễn Văn Chí nhấn mạnh.

  d111-1640075923.jpg
  Nông dân HTX rau quả sạch Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) thu hoạch cà chua.

  Có thể thấy rằng, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.

  Trong đó, số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp tục tăng lên, hiện Hà Nội có số lượng hợp tác xã dẫn đầu cả nước (chiếm 9,9%). Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã ngày càng được nâng cao, ngành nghề kinh doanh đa dạng hơn.

  Về mục tiêu thời gian tới, theo ông Nguyễn Văn Chí, Chi Cục trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển đa dạng với nhiều hình thức phù hợp, dựa trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, sản xuất, kinh doanh theo hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chủ lực truyền thống gắn với “chuỗi” giá trị sản phẩm hàng hóa có hiệu quả.

  gai-7-1640076047.jpg
  Mô hình trồng cây gai xanh của HTX Phong Vân (huyện Ba Vì) mang lại thu nhập cao cho bà con thúc đẩy quá trình hoàn thiện xây dựng NTM tại địa phương  

  “Mục tiêu đến năm 2030, thành phố vận động, hướng dẫn thành lập mới khoảng 100 tổ hợp tác, 100 hợp tác xã mỗi năm, nâng tổng số hợp tác xã đến năm 2025 khoảng 2.500 hợp tác xã, đến năm 2030 là gần 3.000 hợp tác xã, trong đó phấn đấu ít nhất 80% hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá, doanh thu bình quân là 3,5 tỷ đồng/hợp tác xã; Thu nhập bình quân của người lao động 5-7 triệu đồng/người/tháng”, ông Nguyễn Văn Chí nhấn mạnh.

  Cũng theo ông Nguyễn Văn Chí, thời gian tới, thành phố sẽ triển khai một loạt giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong đó, thành phố sẽ giải thể, sáp nhập các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; Đồng thời tái cơ cấu các liên minh hợp tác xã theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó, mỗi hợp tác xã cần tập trung chuyên canh một sản phẩm nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất.

  Cùng với đó, thành phố cần chú trọng công tác đào tạo về nội dung kinh tế tập thể, hợp tác xã cũng như đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình hợp tác xã thành công; Phát triển hợp tác xã theo hướng sản xuất các sản phẩm chủ lực để tiếp tục đóng góp vào GRDP của thành phố.

  Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 1.393 tổ hợp tác, trong đó có 1.254 tổ hợp tác trong nông nghiệp, 139 tổ hợp tác phi nông nghiệp. Các tổ hợp tác chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô và nội dung hoạt động đa dạng. Ước đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn thành phố có tổng số trên 2.200 hợp tác xã và quỹ tín dụng Nhân dân, tăng 143% số hợp tác xã so với thời điểm 31/12/2008 với 602.000 thành viên.

  Ngoài ra, ước tính đến ngày 31/12/2021, Hà Nội có 20 liên hiệp hợp tác xã, trong đó có 8 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, 11 liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp. Trong đó có 5 liên hiệp hợp tác xã đã ngừng hoạt động, 3 liên hiệp hợp tác xã đang gặp khó khăn trong quá trình hoạt động.


  ----
  CHUYÊN TRANG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Văn Mạnh

  Cùng chuyên mục