Lời chúc năm mới của Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam

Mặc dù phải chịu áp lực rất nặng nề về chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu bị đứt gãy sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19 và tình hình thế giới biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và sự chung sức đồng lòng của cả dân tộc, năm 2022, Việt Nam đã gặt hái được những thành quả to lớn trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hoá, đối ngoại, an ninh, quốc phòng...

Bạn có thể quan tâm