Đại sứ Phật ca Nguyễn Thu Hà mang điện thắp sáng ước mơ cho Trung tâm bảo trợ Sao Mai

Đại sứ Phật ca Nguyễn Thu Hà mang điện thắp sáng ước mơ cho Trung tâm bảo trợ Sao Mai

Ngày 16/04/2022, Ngôi chùa Tam Bảo Phật Ca cùng đại sứ Phật Ca Thu Hà đã kết hợp với Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện C.E.O trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chương trình tình nguyện “Trạm nhân ái” tại Trung tâm bảo trợ Sao Mai, huyện Tam Dương, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.