Chương trình mục tiêu Quốc gia "Không còn nạn đói": Tạo sinh kế phát triển bền vững và dinh dưỡng cho người nghèo

Chương trình mục tiêu Quốc gia "Không còn nạn đói": Tạo sinh kế phát triển bền vững và dinh dưỡng cho người nghèo

Sáng ngày 24/11/2022, tại Thái Nguyên, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” giai đoạn 2018 - 2021 và xin ý kiến về kế hoạch triển khai Chương trình đến năm 2025.